DHL – prevádzkový a operačný servis

Bratislava, Letisko M. R. Štefánika

Projekčná kancelária Akad. arch. Mravec (Mravec, Jablonský, Jakubek)

Projekt pre územné rozhodnutie, Projekt pre stavebné povolenie, Realizačný projekt

Realizácia: 2002