Prístavba závodu Kromberg & Schubert, Kolárovo

Kolárovo

Projekčná kancelária Akad. arch. Mravec (Mravec, Jablonský, Jakubek)

Projekt pre územné rozhodnutie, Projekt pre stavebné povolenie, Realizačný projekt

Realizácia: 2002