Novostavba závodu Tramico Slovakia

Senec

Projekčná kancelária Akad. arch. Mravec (Mravec, Jablonský, Jakubek)

Projekt pre územné rozhodnutie, Projekt pre stavebné povolenie, Realizačný projekt

Realizácia: 2004-2005