Rača Slanec Juh

Bratislava, Rača

Projekčná kancelária Akad. arch. Mravec (Mravec, Jablonský, Jakubek)

Urbanisticko-architektonická súťaž