Rekonštrukcia rodinného domu

Nemšová – Trenčianska Závada

Ing. arch. Milan Jakubek

Projekt pre stavebné povolenie

Realizácia: 2012-2013