Skladové a prevádzkové priestory pre Saint-Gobain Isover Slovakia

Bratislava, Stará Vajnorská ul.

Projekčná kancelária Akad. arch. Mravec (Mravec, Jablonský, Jakubek)

Projekt pre územné rozhodnutie, Projekt pre stavebné povolenie, Realizačný projekt

Realizácia: 2006-2007