Vyhliadková veža – MAS Vršatec

k.ú. Trenčianska Závada

Ing. arch. Milan Jakubek

Projekt pre stavebné povolenie