Výroba omietkových zmesí Saint-Gobain Weber Terranova

Bratislava, Stará Vajnorská ul.

Projekčná kancelária Akad. arch. Mravec (Mravec, Jablonský, Jakubek)

Projekt pre územné rozhodnutie, Projekt pre stavebné povolenie, Realizačný projekt

Realizácia: 2007