Výrobno-montážny areál IMEC

Sokolovce

Ing. arch. Milan Jakubek, Ing.arch. Marek Jablonský

Projekt pre územné rozhodnutie