Profil

Ing.arch. Milan Jakubek

  • 1995 – 2001 – Fakulta architektúry STU Bratislava
  • 2001 – projekčná kancelária Akad.arch. Mravec (spolupráca s partnerskou projekčnou kanceláriou Arch. DI Mayerhofer)
  • 2008 - autorizovaný architekt SKA

Komplexné architektonické a inžinierske služby:

  • vypracovanie návrhu architektonickej štúdie
  • vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie
  • vypracovanie projektu pre stavebné povolenie
  • vypracovanie projektu pre realizáciu stavby
  • autorský dozor
  • inžinierska činnosť