Bytový dom

Piešťany, Štefánikova ulica

Ing. arch. Milan Jakubek

Architektonická štúdia, Projekt pre územné rozhodnutie, Projekt pre stavebné povolenie

Realizácia: 2011-2012