Slovair – štúdia rozšírenia areálu

Bratislava, Letisko M. R. Štefánika

Projekčná kancelária Akad. arch. Mravec (Mravec, Jablonský, Jakubek)

Architektonická štúdia